Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Na oścież
Nr: 4 (60)
Miejsce wydania: Bydgoszcz
Rok: 1999
żyć, szybko upływa czas. Jeszcze w uszach brzmią słowa ze Środy Popielcowej Prochem jesteś .... Pamiętamy nauki rekolekcjonisty o sumieniu, przebaczeniu i modlitwie. Słyszymy jeszcze dźwięki Gorzkich Żali i rozważania Drogi Krzyżowej. Tak z rozpędu stajemy u wrót tajemnic Zmartwychwstania.
Gdy choćby na chwilę zatrzymamy się, zaczynamy dokładniej widzieć, czym była Ewangelia głoszona przez Chrystusa i czym jest obecnie. Przeżywamy Zmartwychwstanie Syna w Roku Ojca, ostatnim roku przed wielkim Jubileuszem 2000-lecia. Dociera do nas również fakt, że ten czas to jakby przedpole do powitania namiestnika Chrystusowego tu na ziemi, w naszym mieście. Ten niestrudzony pielgrzym - nasz rodak - Jan Paweł II przybywa
żyć, szybko upływa czas. Jeszcze w uszach brzmią słowa ze Środy Popielcowej Prochem jesteś .... Pamiętamy nauki rekolekcjonisty o sumieniu, przebaczeniu i modlitwie. Słyszymy jeszcze dźwięki Gorzkich Żali i rozważania Drogi Krzyżowej. Tak z rozpędu stajemy u wrót tajemnic Zmartwychwstania. <br>Gdy choćby na chwilę zatrzymamy się, zaczynamy dokładniej widzieć, czym była Ewangelia głoszona przez Chrystusa i czym jest obecnie. Przeżywamy Zmartwychwstanie Syna w Roku Ojca, ostatnim roku przed wielkim Jubileuszem 2000-lecia. Dociera do nas również fakt, że ten czas to jakby przedpole do powitania namiestnika Chrystusowego tu na ziemi, w naszym mieście. Ten niestrudzony pielgrzym - nasz rodak - Jan Paweł II przybywa
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego