Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Fronda
Nr: 9.10
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
Tora) w określonej tegoż interpretacji (Talmud). Nie wchodząc w rozróżnienia między poszczególnymi ugrupowaniami w łonie judaizmu (za czasów Chrystusa byli to chociażby saduceusze i faryzeusze), można powiedzieć, że wspólną ich cechą, gruntownie odróżniającą judaizm od chrześcijaństwa, jest odrzucenie Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, czyli zapowiedzianego przez proroków Zbawiciela. Mówią o tym Ewangelie przede wszystkim w opisach Męki Chrystusa: Chrystus został przez ówczesnych przywódców judaizmu skazany na śmierć za to, że "sam siebie uczynił Synem Bożym" (J 19,7; por. także Mt 26, 59-68; Mk 14, 60-65; Łk 22, 66-71). Tymczasem przekonanie, że Jezus z Nazaretu jest zapowiedzianym w Starym
Tora) w określonej tegoż interpretacji (Talmud). Nie wchodząc w rozróżnienia między poszczególnymi ugrupowaniami w łonie judaizmu (za czasów Chrystusa byli to chociażby saduceusze i faryzeusze), można powiedzieć, że wspólną ich cechą, gruntownie odróżniającą judaizm od chrześcijaństwa, jest odrzucenie Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, czyli zapowiedzianego przez proroków Zbawiciela. Mówią o tym Ewangelie przede wszystkim w opisach Męki Chrystusa: Chrystus został przez ówczesnych przywódców judaizmu skazany na śmierć za to, że "sam siebie uczynił Synem Bożym" (J 19,7; por. także Mt 26, 59-68; Mk 14, 60-65; Łk 22, 66-71). Tymczasem przekonanie, że Jezus z Nazaretu jest zapowiedzianym w Starym
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego