Typ tekstu: Książka
Autor: Ziomek Jerzy
Tytuł: Renesans
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1973
ze skróconego łacińskiego: post illa verba - po owych słowach, czyli po słowach przeczytanej Ewangelii. Postylle są więc zbiorami kazań: ściślej mówiąc, można postyllografię uważać za odmianę gatunkową szerzej pojętego kaznodziejstwa, która - wbrew częstej w wiekach średnich praktyce uprawiania na ambonie spekulacji scholastycznych - kładzie silny nacisk na lekcję i komentarz do Ewangelii. Nawiązywanie do Pisma świętego nie było nowością ani własnością szesnastowiecznej reformacji, wszakże jej własnością było przekonanie o pierwszeństwie obowiązku nauczania przed obowiązkiem składania ofiary. To przekonanie z kolei stworzyło możliwość uprawiania postyllografii przez świeckich.
Reja w tym względzie poprzedził Bernard Wojewódka, tłumacz i drukarz (uczeń Erazma z Rotterdamu), który ok
ze skróconego łacińskiego: post illa verba - po owych słowach, czyli po słowach przeczytanej Ewangelii. Postylle są więc zbiorami kazań: ściślej mówiąc, można postyllografię uważać za odmianę gatunkową szerzej pojętego kaznodziejstwa, która - wbrew częstej w wiekach średnich praktyce uprawiania na ambonie spekulacji scholastycznych - kładzie silny nacisk na lekcję i komentarz do Ewangelii. Nawiązywanie do Pisma świętego nie było nowością ani własnością szesnastowiecznej reformacji, wszakże jej własnością było przekonanie o pierwszeństwie obowiązku nauczania przed obowiązkiem składania ofiary. To przekonanie z kolei stworzyło możliwość uprawiania postyllografii przez świeckich.<br>Reja w tym względzie poprzedził Bernard Wojewódka, tłumacz i drukarz (uczeń Erazma z Rotterdamu), który ok
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego