Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
wód płynących i stojących. Przyczyną jest szybki postęp wodociągowania wsi, jednak z reguły bez budowy systemów kanalizacji i oczyszczania ścieków. Statystyka GUS w tym zakresie jest niemiarodajna, gdyż ogranicza się tylko do miast i wielkich zakładów przemysłowych. Technokratyczne podejście do gospodarki wodą przejawia się również w stosunku do dużych rzek. Forsuje się ciągle budowę kaskady Wisły, nie dostrzegając roli i znaczenia tej rzeki w szeroko rozumianej gospodarce przestrzennej.
Od czterech lat Polska nie jest w stanie uzgodnić poglądów co do kształtu nowego prawa wodnego. Bez zasadniczej zmiany światopoglądowej nie będzie możliwe ustanowienie nowych zasad gospodarki wodą - opartej na kryteriach zlewniowych, z dużym
wód płynących i stojących. Przyczyną jest szybki postęp wodociągowania wsi, jednak z reguły bez budowy systemów kanalizacji i oczyszczania ścieków. Statystyka GUS w tym zakresie jest niemiarodajna, gdyż ogranicza się tylko do miast i wielkich zakładów przemysłowych. Technokratyczne podejście do gospodarki wodą przejawia się również w stosunku do dużych rzek. Forsuje się ciągle budowę kaskady Wisły, nie dostrzegając roli i znaczenia tej rzeki w szeroko rozumianej gospodarce przestrzennej.<br>Od czterech lat Polska nie jest w stanie uzgodnić poglądów co do kształtu nowego prawa wodnego. Bez zasadniczej zmiany światopoglądowej nie będzie możliwe ustanowienie nowych zasad gospodarki wodą - opartej na kryteriach zlewniowych, z dużym
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego