Typ tekstu: Książka
Autor: Sejm RP
Tytuł: Kodeks Karny
Rok powstania: 1969
wagi sprawca podlega karze pozbawienia wolności do roku, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1 w ten sposób, że podrabia, przerabia lub nabywa druk urzędowy, pieczęć, stempel lub inne narzędzie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności albo grzywny.
Art. 266. § 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba upoważniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto takiego dokumentu używa.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi sprawca czynu określonego w § 1 lub 2
wagi sprawca podlega karze pozbawienia wolności do roku, ograniczenia wolności albo grzywny.<br>§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1 w ten sposób, że podrabia, przerabia lub nabywa druk urzędowy, pieczęć, stempel lub inne narzędzie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności albo grzywny.<br>Art. 266. § 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba upoważniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.<br>§ 2. Tej samej karze podlega, kto takiego dokumentu używa.<br>§ 3. W wypadku mniejszej wagi sprawca czynu określonego w § 1 lub 2
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego