Typ tekstu: Książka
Autor: Dybowska Alicja, Żaryn Jan, Żaryn Małgorzata
Tytuł: Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności
Rok: 1996
szerokich kręgów społeczeństwa polskiego: "Chcesz się przyczynić do potęgi Ojczyzny?
W takim razie ucz czytać tych ciemnych braci swoich! [...], a nagrodą będzie - głos sumienia - żeś spełnił obowiązek względem Boga, Państwa i Narodu".

Podobną działalność prowadziły pozostałe stowarzyszenia oświatowe, m.in. zakładające własne uniwersytety (najbardziej znany Uniwersytet Ludowy Ignacego Solarza w Gaci), zespoły teatralne, organizujące wycieczki, a przede wszystkim wydające własne pisma i książki. Część tych zrzeszeń działała w wybranych środowiskach: robotniczym, rzemieślniczym i kupieckim. Spośród nich warto wymienić, związane z PPS, Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego (TUR), które np. prowadziło kursy praktyczne, ideowe, a także zakładało kluby sportowe. TUR miał szerokie kontakty międzynarodowe
szerokich kręgów społeczeństwa polskiego: "Chcesz się przyczynić do potęgi Ojczyzny?<br>W takim razie ucz czytać tych ciemnych braci swoich! [...], a nagrodą będzie - głos sumienia - żeś spełnił obowiązek względem Boga, Państwa i Narodu".<br><br>Podobną działalność prowadziły pozostałe stowarzyszenia oświatowe, m.in. zakładające własne uniwersytety (najbardziej znany Uniwersytet Ludowy Ignacego Solarza w Gaci), zespoły teatralne, organizujące wycieczki, a przede wszystkim wydające własne pisma i książki. Część tych zrzeszeń działała w wybranych środowiskach: robotniczym, rzemieślniczym i kupieckim. Spośród nich warto wymienić, związane z PPS, Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego (TUR), które np. prowadziło kursy praktyczne, ideowe, a także zakładało kluby sportowe. TUR miał szerokie kontakty międzynarodowe
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego