Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
dla wielkich korporacji, które z uwagi na zaangażowanie wielkich kapitałów, skomplikowaną technologię, wydłużony horyzont czasu i inne czynniki nie mogą sobie pozwolić na ryzyko niepowodzenia.

Do koncepcji najbardziej "dopracowanych" pod względem formalnym należy koncepcja R. Marrisa. W opublikowanym na początku lat sześćdziesiątych modelu autor ten zakłada, podobnie jak Baumol i Galbraith, że powiększanie rozmiarów spółki jest najważniejszym celem menedżerów, przy czym za miarę rozmiarów spółki przyjmuje wartość jej łącznych aktywów. Przywiązuje też dużą wagę do motywu bezpieczeństwa menedżerów. Podkreśla, że maksymalizacja wzrostu jest ryzykowna dla kierownictwa spółki, gdyż prowadzi do wzrostu stopy reinwestycji (a tym samym spadku stopy dywidend) i stopy
dla wielkich korporacji, które z uwagi na zaangażowanie wielkich kapitałów, skomplikowaną technologię, wydłużony horyzont czasu i inne czynniki nie mogą sobie pozwolić na ryzyko niepowodzenia.<br><br>Do koncepcji najbardziej "dopracowanych" pod względem formalnym należy koncepcja R. Marrisa. W opublikowanym na początku lat sześćdziesiątych modelu autor ten zakłada, podobnie jak Baumol i Galbraith, że powiększanie rozmiarów spółki jest najważniejszym celem menedżerów, przy czym za miarę rozmiarów spółki przyjmuje wartość jej łącznych aktywów. Przywiązuje też dużą wagę do motywu bezpieczeństwa menedżerów. Podkreśla, że maksymalizacja wzrostu jest ryzykowna dla kierownictwa spółki, gdyż prowadzi do wzrostu stopy reinwestycji (a tym samym spadku stopy dywidend) i stopy
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego