Typ tekstu: Książka
Autor: Pietrzak Bogusław, Polański Zbigniew
Tytuł: System finansowy w Polsce
Rok: 1997
gminnego. Państwowe jednostki budżetowe prowadzą gospodarkę finansową na zasadach określonych w prawie budżetowym. Ich dochody i wydatki są w pełnej wysokości objęte budżetem państwa. Rozliczają się z nim metodą brutto, tzn. ich wydatki są w całości pokrywane z budżetu państwa, a wszystkie uzyskane dochody są traktowane jako dochody budżetu państwa. Gminne jednostki budżetowe swoje wydatki w pełni pokrywają z budżetu gminy, a dochody odprowadzają do budżetu gminy. Gminy dysponują ustawowo określonymi dochodami własnymi (w tym dochodami z majątku gmin), a ponadto przysługują im subwencje z budżetu państwa, przekazywane każdej gminie bezpośrednio przez Ministra Finansów. Wykonują one zadania publiczne (i inne) we
gminnego. Państwowe jednostki budżetowe prowadzą gospodarkę finansową na zasadach określonych w prawie budżetowym. Ich dochody i wydatki są w pełnej wysokości objęte budżetem państwa. Rozliczają się z nim metodą brutto, tzn. ich wydatki są w całości pokrywane z budżetu państwa, a wszystkie uzyskane dochody są traktowane jako dochody budżetu państwa. Gminne jednostki budżetowe swoje wydatki w pełni pokrywają z budżetu gminy, a dochody odprowadzają do budżetu gminy. Gminy dysponują ustawowo określonymi dochodami własnymi (w tym dochodami z majątku gmin), a ponadto przysługują im subwencje z budżetu państwa, przekazywane każdej gminie bezpośrednio przez Ministra Finansów. Wykonują one zadania publiczne (i inne) we
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego