Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Głos Pasłęka
Nr: various
Miejsce wydania: Pasłęk
Rok: 2004
dnia roku odbyła się sesja Rady Miejskiej. Na sesji podjęto uchwały dotyczące:
zmian w uchwalonym na 2004 rok budżecie gminy Pasłęk;
harmonogramu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Uzależnień oraz preliminarza kosztów na 2005 rok;
ustalenia wynagrodzenia burmistrza Pasłęka;
uchwalenia budżetu miasta i gminy Pasłęk na 2005 rok;
statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku;
nieodpłatnego przejęcia do zasobów komunalnych gminy Pasłęk nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa;
planu pracy Rady Miejskiej w Pasłęku na 2005 rok.
Z porządku obrad sesji wyłączony został projekt uchwały w sprawie ustalenia diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Pasłęku. Podwyżka
dnia roku odbyła się sesja Rady Miejskiej. Na sesji podjęto uchwały dotyczące: <br>zmian w uchwalonym na 2004 rok budżecie gminy Pasłęk; <br>harmonogramu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Uzależnień oraz preliminarza kosztów na 2005 rok; <br>ustalenia wynagrodzenia burmistrza Pasłęka; <br>uchwalenia budżetu miasta i gminy Pasłęk na 2005 rok; <br>statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku; <br>nieodpłatnego przejęcia do zasobów komunalnych gminy Pasłęk nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa; <br>planu pracy Rady Miejskiej w Pasłęku na 2005 rok.<br>Z porządku obrad sesji wyłączony został projekt uchwały w sprawie ustalenia diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Pasłęku. Podwyżka
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego