Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Głos Pasłęka
Nr: various
Miejsce wydania: Pasłęk
Rok: 2005
przechowywaniu umowy kupna-sprzedaży czy innego dokumentu stwierdzającego, że jesteśmy prawowitym właścicielem aparatu. Fakt uznania nas jako właściciela należy do samego operatora.
Komendant Komisariatu Policji w Pasłęku

Konkurs ofert
Burmistrz Pasłęka z siedzibą przy Placu Św. Wojciecha 5 tel. 248 20-01 ogłasza konkurs ofert na realizację zadania ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 tj. prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin będących w sytuacji kryzysowej lub przemocy.
Termin realizacji zadania: luty - grudzień 2005r.
W konkursie mogą brać udział podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych ( stowarzyszenia, fundacje, ...), które w zakresie swojego działania mają realizację
przechowywaniu umowy kupna-sprzedaży czy innego dokumentu stwierdzającego, że jesteśmy prawowitym właścicielem aparatu. Fakt uznania nas jako właściciela należy do samego operatora. <br>&lt;au&gt;Komendant Komisariatu Policji w Pasłęku&lt;/&gt;&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="news" sex="m"&gt;&lt;tit&gt;Konkurs ofert&lt;/&gt;<br>Burmistrz Pasłęka z siedzibą przy Placu Św. Wojciecha 5 tel. 248 20-01 ogłasza konkurs ofert na realizację zadania ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 tj. prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin będących w sytuacji kryzysowej lub przemocy.<br>Termin realizacji zadania: luty - grudzień 2005r.<br>W konkursie mogą brać udział podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych ( stowarzyszenia, fundacje, ...), które w zakresie swojego działania mają realizację
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego