Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Głos Pasłęka
Nr: various
Miejsce wydania: Pasłęk
Rok: 2004
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.Nr 132,poz.622, z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr IV/26/04 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 26.03.2004 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy - Miasta i Gminy Pasłęk.
W celu uniknięcia nieprawidłowości warto je sobie przypomnieć:
1. Właściciele nieruchomości- (należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) obowiązani są do:
oczyszczania ze śniegu i lodu oraz usuwania błota i innych
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.Nr 132,poz.622, z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr IV/26/04 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 26.03.2004 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy - Miasta i Gminy Pasłęk. <br>W celu uniknięcia nieprawidłowości warto je sobie przypomnieć:<br>1. Właściciele nieruchomości- (należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) obowiązani są do: <br>oczyszczania ze śniegu i lodu oraz usuwania błota i innych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego