Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Życie Warszawy
Nr: 1.02
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2002
stanowiska publiczne podejmowania pracy przed upływem roku u przedsiębiorcy, wobec którego wydawały wcześniej decyzje. Inserwis złamał więc umowę o zarządzaniu Cefarmem, mianując Bożenę Grad swoim pełnomocnikiem. Wojewoda mazowiecki Leszek Mizieliński rozwiązał ze skutkiem natychmiastowym bez odszkodowania umowę o zarządzanie Cefarmem ze spółką Inserwis. Tym samym posadę dyrektora Cefarmu straciła Bożena Grad, była szefowa wydziału przekształceń własnościowych poprzedniego wojewody, która współuczestniczyła w wyborze Inserwisu. Wojewoda podkreślił, że zarządca, czyli spółka Inserwis, w sposób rażący naruszył prawo i dlatego spółka mogła zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym. Zdaniem wojewody, zarządca naruszył ustawę z 21.08. 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby
stanowiska publiczne podejmowania pracy przed upływem roku u przedsiębiorcy, wobec którego wydawały wcześniej decyzje. Inserwis złamał więc umowę o zarządzaniu Cefarmem, mianując Bożenę Grad swoim pełnomocnikiem. Wojewoda mazowiecki Leszek Mizieliński rozwiązał ze skutkiem natychmiastowym bez odszkodowania umowę o zarządzanie Cefarmem ze spółką Inserwis. Tym samym posadę dyrektora Cefarmu straciła Bożena Grad, była szefowa wydziału przekształceń własnościowych poprzedniego wojewody, która współuczestniczyła w wyborze Inserwisu. Wojewoda podkreślił, że zarządca, czyli spółka Inserwis, w sposób rażący naruszył prawo i dlatego spółka mogła zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym. Zdaniem wojewody, zarządca naruszył ustawę z 21.08. 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego