Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
wciąż był jak gdyby postacią współczesną, nie zwrócił on na siebie uwagi dziewiętnastowiecznych historyków medycyny i biologii, jeśli za wyjątek uznamy krótki fragment dotyczący Hallerowskiej teorii pobudliwości w historii medycyny K. Sprengla czy wzmianki o Hallerze w historii medycyny Isenseego. Postacią historyczną stał się - choć może się to wydawać paradoksem - Haller-poeta, jego zaś twórczość poetycka - przedmiotem opracowań historyków literatury. Publikacje przygotowywane dla uczczenia setnej rocznicy śmierci zapoczątkowały nowy okres w badaniach nad przyrodniczą twórczością Hallera i w całościowych badaniach nad Hallerem-myślicielem. Wśród nich na wyróżnienie zasługuje księga pamiątkowa, która zawiera artykuły napisane przez przedstawicieli różnych dyscyplin. Tak tedy obok
wciąż był jak gdyby postacią współczesną, nie zwrócił on na siebie uwagi dziewiętnastowiecznych historyków medycyny i biologii, jeśli za wyjątek uznamy krótki fragment dotyczący Hallerowskiej teorii pobudliwości w historii medycyny K. Sprengla czy wzmianki o Hallerze w historii medycyny Isenseego. Postacią historyczną stał się - choć może się to wydawać paradoksem - Haller-poeta, jego zaś twórczość poetycka - przedmiotem opracowań historyków literatury. Publikacje przygotowywane dla uczczenia setnej rocznicy śmierci zapoczątkowały nowy okres w badaniach nad przyrodniczą twórczością Hallera i w całościowych badaniach nad Hallerem-myślicielem. Wśród nich na wyróżnienie zasługuje księga pamiątkowa, która zawiera artykuły napisane przez przedstawicieli różnych dyscyplin. Tak tedy obok
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego