Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
ścieków bytowo-gospodarczych nie wystarcza do uzyskania właściwych proporcji C : N : P, dodaje się jeszcze saletry amonowej i fosforanu amonu. Reaktor z wypełnieniem zatrzymuje 25% ładunku zawartego w ściekach.
Wstępnie podczyszczone ścieki kierowane są na drugi stopień oczyszczania biologicznego do komór osadu czynnego. Do roku 1996 komory napowietrzane były systemem INKA, ale prowadzone są próby zastąpienia go aeratorami Celpox (rys.7.9). W tym systemie intensywne natlenianie ścieków wymusza praca pompy 1, powodująca cyrkulację przez rurę 2 mieszaniny ścieków, powietrza i kłaczków osadu czynnego. W oczyszczalni ścieków zrealizowano 16 komór napowietrzania o łącznej pojemności prawie 20000 m3. W tym nowym systemie
ścieków bytowo-gospodarczych nie wystarcza do uzyskania właściwych proporcji C : N : P, dodaje się jeszcze saletry amonowej i fosforanu amonu. Reaktor z wypełnieniem zatrzymuje 25% ładunku zawartego w ściekach.<br>Wstępnie podczyszczone ścieki kierowane są na drugi stopień oczyszczania biologicznego do komór osadu czynnego. Do roku 1996 komory napowietrzane były systemem INKA, ale prowadzone są próby zastąpienia go aeratorami Celpox (rys.7.9). W tym systemie intensywne natlenianie ścieków wymusza praca pompy 1, powodująca cyrkulację przez rurę 2 mieszaniny ścieków, powietrza i kłaczków osadu czynnego. W oczyszczalni ścieków zrealizowano 16 komór napowietrzania o łącznej pojemności prawie 20000 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;. W tym nowym systemie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego