Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
płatniczego (na rys. 19.16 z położenia BP do położenia BP9). Nowa krzywa równowagi bilansu płatniczego BP9 oznacza, że temu samemu poziomowi stopy procentowej, np. r1, odpowiada wyższy niż poprzednio poziom dochodu narodowego albo, inaczej, ten sam poziom dochodu narodowego (np. Y1) wymaga niższej niż w poprzedniej sytuacji stopy procentowej. Implikacje nowych warunków równowagi bilansu płatniczego powinny być oczywiste, np. w tym ostatnim przypadku można utrzymać ten sam poziom dochodu narodowego (np. Y1) przy znacznym odpływie netto waluty za granicę w rezultacie transakcji kapitałowych.

5. Równowaga w gospodarce otwartej

Równowaga w gospodarce otwartej oznacza sytuację, w której równowadze na rynkach towarowym
płatniczego (na rys. 19.16 z położenia BP do położenia BP9). Nowa krzywa równowagi bilansu płatniczego BP9 oznacza, że temu samemu poziomowi stopy procentowej, np. r1, odpowiada wyższy niż poprzednio poziom dochodu narodowego albo, inaczej, ten sam poziom dochodu narodowego (np. Y1) wymaga niższej niż w poprzedniej sytuacji stopy procentowej. Implikacje nowych warunków równowagi bilansu płatniczego powinny być oczywiste, np. w tym ostatnim przypadku można utrzymać ten sam poziom dochodu narodowego (np. Y1) przy znacznym odpływie netto waluty za granicę w rezultacie transakcji kapitałowych.<br><br>&lt;tit&gt;5. Równowaga w gospodarce otwartej&lt;/&gt;<br><br>Równowaga w gospodarce otwartej oznacza sytuację, w której równowadze na rynkach towarowym
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego