Typ tekstu: Książka
Autor: red. Gomulicka Barbara
Tytuł: Pisarze polskiego oświecenia
Rok: 1996
132;Jaś z Mikołajkiem czułym sercem obdarzeni"). Prócz drobnych wierszy, Do Zofii, Do Julisi, Do Franciszka Wiśniowskiego (1799), O przyjaźni w porównaniu jej z miłością i in. miał wówczas także napisać dwie tragedie. Pierwsza, Kora i Alonzo, powstała zapewne pod wpływem powieści Marmontela Les Incas (1773), osnutej na tle walk Inków z Hiszpanami w XVI w., druga, Kodrus, warta jest chwili uwagi.
Zachowany plan dramatu ujawnia specyficzną dla klasycystycznego wzoru gatunkowego konstrukcję tragicznej pułapki. Oto człowiek przygotowany do radosnego wydarzenia (ślubu) staje nagle twarzą w twarz z groźbą śmierci i musi wybierać między wiernością swemu słowu a zagrożeniem płynącym z przyjętego
132;Jaś z Mikołajkiem czułym sercem obdarzeni"). Prócz drobnych wierszy, Do Zofii, Do Julisi, Do Franciszka Wiśniowskiego (1799), O przyjaźni w porównaniu jej z miłością i in. miał wówczas także napisać dwie tragedie. Pierwsza, Kora i Alonzo, powstała zapewne pod wpływem powieści Marmontela Les Incas (1773), osnutej na tle walk Inków z Hiszpanami w XVI w., druga, Kodrus, warta jest chwili uwagi.<br> Zachowany plan dramatu ujawnia specyficzną dla klasycystycznego wzoru gatunkowego konstrukcję tragicznej pułapki. Oto człowiek przygotowany do radosnego wydarzenia (ślubu) staje nagle twarzą w twarz z groźbą śmierci i musi wybierać między wiernością swemu słowu a zagrożeniem płynącym z przyjętego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego