Typ tekstu: Książka
Autor: Pinkwart Maciej
Tytuł: Zakopane i Tatry
Rok: 1992
praskich pod zastaw 16 miast spiskich, które tym samym przeszły w administrację polską. Dokument ten został podpisany właśnie w zamku niedzickim. Na marginesie warto dodać, że dług nigdy nie został Polsce zwrócony, a zastawione miasta odebrano siłą w 1769 roku...
Z historią zamku wiąże się tajemnicza sprawa tak zwanego Testamentu Inków, odnalezionego w Niedzicy po II wojnie. Legenda, mająca zresztą niezłe umocowanie w faktach, rozpoczyna się w XVIII wieku, kiedy to niejaki Sebastian Berzeviczy, z bliżej nieznanych powodów, miał wyjechać do Peru i tam wszedłszy do kręgów upadającej władzy Inków, ożenił się z miejscową księżniczką. W tym właśnie czasie Hiszpanie ostatecznie
praskich pod zastaw 16 miast spiskich, które tym samym przeszły w administrację polską. Dokument ten został podpisany właśnie w zamku niedzickim. Na marginesie warto dodać, że dług nigdy nie został Polsce zwrócony, a zastawione miasta odebrano siłą w 1769 roku...<br> Z historią zamku wiąże się tajemnicza sprawa tak zwanego Testamentu Inków, odnalezionego w Niedzicy po II wojnie. Legenda, mająca zresztą niezłe umocowanie w faktach, rozpoczyna się w XVIII wieku, kiedy to niejaki Sebastian Berzeviczy, z bliżej nieznanych powodów, miał wyjechać do Peru i tam wszedłszy do kręgów upadającej władzy Inków, ożenił się z miejscową księżniczką. W tym właśnie czasie Hiszpanie ostatecznie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego