Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wprost
Nr: 0406
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2000
Rok powstania: 1998
pomóc polskim badaczom i technikom w dostępie do projektów europejskich, KBN powołał Krajowy Punkt Kontaktowy, mieszczący się w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki w Warszawie. - Służymy informacją o konkursach, ich zakresie tematycznym i wymogach formalnych. Pomagamy znaleźć partnerów i utworzyć konsorcjum badawcze. Organizujemy spotkania i szkolenia, wydajemy biuletyny, zamieszczamy informacje w Internecie. Utrzymujemy kontakt z 24 regionalnymi i branżowymi punktami kontaktowymi w Polsce - wylicza dr Andrzej Siemaszko. Lektura biuletynu KPK nasuwa przypuszczenie, że tę gęstą sieć informacyjno-doradczą zorganizowano, aby zapobiec katastrofie, jaką byłby zupełny brak zainteresowania "wspinaniem się na europejską górę złota" w polskim środowisku naukowym. "Statystyka uczestnictwa w poprzednim programie
pomóc polskim badaczom i technikom w dostępie do projektów europejskich, KBN powołał Krajowy Punkt Kontaktowy, mieszczący się w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki w Warszawie. - Służymy informacją o konkursach, ich zakresie tematycznym i wymogach formalnych. Pomagamy znaleźć partnerów i utworzyć konsorcjum badawcze. Organizujemy spotkania i szkolenia, wydajemy biuletyny, zamieszczamy informacje w Internecie. Utrzymujemy kontakt z 24 regionalnymi i branżowymi punktami kontaktowymi w Polsce - wylicza dr Andrzej Siemaszko. Lektura biuletynu KPK nasuwa przypuszczenie, że tę gęstą sieć informacyjno-doradczą zorganizowano, aby zapobiec katastrofie, jaką byłby zupełny brak zainteresowania "wspinaniem się na europejską górę złota" w polskim środowisku naukowym. "Statystyka uczestnictwa w poprzednim programie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego