Typ tekstu: Książka
Autor: Komor Michał
Tytuł: Euromarketing. Strategie marketingowe przedsiębiorstw na eurorynku
Rok: 2000
skomputeryzowania gospodarstw domowych. Uwidocznia to wykres 2. Interesującą obserwacją jest duży odsetek gospodarstw domowych Korei Płd., dysponujących komputerem osobistym. USA jest i w tym przypadku krajem wiodącym, co nie jest oczywiście zaskoczeniem. Wśród krajów europejskich czołówkę stanowią Niemcy, Wielka Brytania i Holandia.
Szczególnie duże znaczenie w tym kontekście ma rozwój Internetu, którego różnorodne zastosowania w działaniach marketingowych na rynku Unii Europejskiej będą scharakteryzowane w dalszej części pracy. Na początek warto porównać zasięg i wykorzystanie Internetu w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Obrazują to wykresy 36. Zawierają one dane będące podsumowaniem badań nad wykorzystaniem Internetu w przedsiębiorstwach europejskich i amerykańskich. Zostały one
skomputeryzowania gospodarstw domowych. Uwidocznia to wykres 2. Interesującą obserwacją jest duży odsetek gospodarstw domowych Korei Płd., dysponujących komputerem osobistym. USA jest i w tym przypadku krajem wiodącym, co nie jest oczywiście zaskoczeniem. Wśród krajów europejskich czołówkę stanowią Niemcy, Wielka Brytania i Holandia.<br>Szczególnie duże znaczenie w tym kontekście ma rozwój Internetu, którego różnorodne zastosowania w działaniach marketingowych na rynku Unii Europejskiej będą scharakteryzowane w dalszej części pracy. Na początek warto porównać zasięg i wykorzystanie Internetu w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Obrazują to wykresy 36. Zawierają one dane będące podsumowaniem badań nad wykorzystaniem Internetu w przedsiębiorstwach europejskich i amerykańskich. Zostały one
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego