Typ tekstu: Strona internetowa
Autor: Anna Rozalska
Tytuł: strona o sztuce i informatyce
Rok wydania: 2001
Rok powstania: 2004
kursu ważnym dla nauczycieli było wyrobienie postawy aktywnej i zawsze czujnej wobec informacji, korzystania z każdej okazji do przeszukiwania zasobów Internetu, nabrania nawyku gromadzenia interesujących materiałów w formie elektronicznej i doprowadzania do wydruku. Ważnym także było wdrożenie postawy szacunku dla pracy intelektualnej innych i poszanowania prawa autorskiego, korzystania z zasobów Internetu czy opracowań z podaniem autorstwa i bibliografii.
Przestrzeganie reżimu proceduralnego i czasowego
Zmieszczenie się w planowanych scenariuszem reżimach czasowych sprawiało nieco trudności osobom o nie utrwalonych nawykach podstawowych operacji. Trudniej było z przestrzeganiem prawideł proceduralnych. Większość nauczycieli to indywidualiści, którzy wszystko chcą zrobić po swojemu i w swoim tempie.
Wyrabianie
kursu ważnym dla nauczycieli było wyrobienie postawy aktywnej i zawsze czujnej wobec informacji, korzystania z każdej okazji do przeszukiwania zasobów Internetu, nabrania nawyku gromadzenia interesujących materiałów w formie elektronicznej i doprowadzania do wydruku. Ważnym także było wdrożenie postawy szacunku dla pracy intelektualnej innych i poszanowania prawa autorskiego, korzystania z zasobów Internetu czy opracowań z podaniem autorstwa i bibliografii. <br>Przestrzeganie reżimu proceduralnego i czasowego <br>Zmieszczenie się w planowanych scenariuszem reżimach czasowych sprawiało nieco trudności osobom o nie utrwalonych nawykach podstawowych operacji. Trudniej było z przestrzeganiem prawideł proceduralnych. Większość nauczycieli to indywidualiści, którzy wszystko chcą zrobić po swojemu i w swoim tempie. <br>Wyrabianie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego