Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
wszystkie kopaliny występujące w złożu. Powszechne dziś marnowanie kopalin towarzyszących i współwystępujących należy uznać za najbardziej drastyczne naruszanie zasad strategii ochrony litosfery.
Bogactwa litosfery powinny być wykorzystywane nie tylko przez nasze pokolenie, ale i te, które będą żyły w przyszłości. Nie mamy prawa zawłaszczać tych zasobów przez rabunkową, nieracjonalną gospodarkę. Jak bardzo bliski jest już czas wyczerpywania się głównych, zagospodarowanych dotychczas złóż, może świadczyć sytuacja w Polsce. Szacuje się, że w czynnych kopalniach złoża wyczerpią się już za lat:
węgiel kamienny 85
węgiel brunatny 45
rudy miedzi 50
siarka 35
gaz ziemny 30

Równocześnie możliwości budowy nowych kopalń są mocno ograniczone na
wszystkie kopaliny występujące w złożu. Powszechne dziś marnowanie kopalin towarzyszących i współwystępujących należy uznać za najbardziej drastyczne naruszanie zasad strategii ochrony litosfery.<br>Bogactwa litosfery powinny być wykorzystywane nie tylko przez nasze pokolenie, ale i te, które będą żyły w przyszłości. Nie mamy prawa zawłaszczać tych zasobów przez rabunkową, nieracjonalną gospodarkę. Jak bardzo bliski jest już czas wyczerpywania się głównych, zagospodarowanych dotychczas złóż, może świadczyć sytuacja w Polsce. Szacuje się, że w czynnych kopalniach złoża wyczerpią się już za lat:<br>węgiel kamienny 85<br>węgiel brunatny 45<br>rudy miedzi 50<br>siarka 35<br>gaz ziemny 30<br><br>Równocześnie możliwości budowy nowych kopalń są mocno ograniczone na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego