Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
np. szkoła behawioralna - nie dąży do maksymalizacji zysku i które zadowala się zyskiem minimalnym (Zmin), każdy poziom produkcji z przedziału (Q1, Q3) jest równie dobry. Przedsiębiorstwo takie ma więc stosunkowo dużą swobodę w zakresie wyboru wielkości produkcji i może ją ewentualnie dostosować do pożądanego stopnia realizacji innych niż zysk celów. Jak wynika z rysunku swoboda ta jest tym większa, im mniejszy jest ów minimalny poziom zysku.
Z punktu widzenia przedsiębiorstwa maksymalizującego zysk optymalna jest tylko wielkość produkcji Q2, przy której odległość między krzywymi całkowitego utargu i całkowitego kosztu jest największa.
Z kolei z punktu widzenia przedsiębiorstwa maksymalizującego sprzedaż, a dokładniej utarg
np. szkoła behawioralna - nie dąży do maksymalizacji zysku i które zadowala się zyskiem minimalnym (Zmin), każdy poziom produkcji z przedziału (Q1, Q3) jest równie dobry. Przedsiębiorstwo takie ma więc stosunkowo dużą swobodę w zakresie wyboru wielkości produkcji i może ją ewentualnie dostosować do pożądanego stopnia realizacji innych niż zysk celów. Jak wynika z rysunku swoboda ta jest tym większa, im mniejszy jest ów minimalny poziom zysku.<br>Z punktu widzenia przedsiębiorstwa maksymalizującego zysk optymalna jest tylko wielkość produkcji Q2, przy której odległość między krzywymi całkowitego utargu i całkowitego kosztu jest największa.<br>Z kolei z punktu widzenia przedsiębiorstwa maksymalizującego sprzedaż, a dokładniej utarg
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego