Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamay usług bankowych
Rok: 2000
podmiotowe
~ dokumentowanie czynności podlegających VAT
~ podstawa opodatkowania w imporcie wyrobów akcyzowych

Podatek dochodowy od osób prawnych w 2000 r .
~ obniżenie stawek podatkowych
~ likwidacja ulg inwestycyjnych
~ dokonywanie odpisów amortyzacyjnych

Kodeks karny skarbowy
~ charakter nowego Kodeksu karnego skarbowego
~ przestępstwa i wykroczenia skarbowe
~ unikanie kar

Właściwe księgowanie przynosi zyski!
Jak prowadzić księgi rachunkowe?
Jak sporządzać i czytać sprawozdania finansowe?
Które koszty zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
Jak sporządzić wiarygodny i rzetelny bilans roczny?
Jak prawidłowo sporządzić plan kont w firmie?

Rachunkowość jednostek ubezpieczeniowych
Odmienne uregulowania prawne w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz finansów i kontroli procesów ubezpieczeniowych zakładów i towarzystw ubezpieczeń w warunkach rozwijającego
podmiotowe <br>~ dokumentowanie czynności podlegających VAT <br>~ podstawa opodatkowania w imporcie wyrobów akcyzowych<br><br>Podatek dochodowy od osób prawnych w 2000 r .<br>~ obniżenie stawek podatkowych <br>~ likwidacja ulg inwestycyjnych <br>~ dokonywanie odpisów amortyzacyjnych<br><br>Kodeks karny skarbowy<br>~ charakter nowego Kodeksu karnego skarbowego <br>~ przestępstwa i wykroczenia skarbowe <br>~ unikanie kar<br><br>Właściwe księgowanie przynosi zyski!<br>Jak prowadzić księgi rachunkowe?<br>Jak sporządzać i czytać sprawozdania finansowe?<br>Które koszty zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?<br>Jak sporządzić wiarygodny i rzetelny bilans roczny?<br>Jak prawidłowo sporządzić plan kont w firmie?<br><br>Rachunkowość jednostek ubezpieczeniowych<br>Odmienne uregulowania prawne w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz finansów i kontroli procesów ubezpieczeniowych zakładów i towarzystw ubezpieczeń w warunkach rozwijającego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego