Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
warstwy nasączonej wodą gliny morenowej o miąższości 2 - 13 m (średnio 6 m) są odpowiedzialne za tak znaczną prędkość tego systemu lodowego (Alley i in., 1986, 1987). Stwierdzono to metodą sondowań sejsmicznych. Prędkość deformacji gliny morenowej grubości 0,5 m pod Breidhamerkurjökull wynosi natomiast 15 m/rok (Boulton, 1979). G.K.C. Clarke i in. (1984) podkreślają znaczenie osadów podłoża dla dynamiki lodowca Trapridge. Ślady deformacji moreny dennej związane ze ślizgiem lodowca stwierdzono w osadach dawnych zlodowaceń plejstoceńskich (np. McClintock, Dreimanis, 1964; Boulton, 1987b; Brown i in., 1987).
W świetle dotychczasowych badań znaczenie deformacji osadów podlodowcowych wydaje się bardzo ważne tak dla
warstwy nasączonej wodą gliny morenowej o miąższości 2 - 13 m (średnio 6 m) są odpowiedzialne za tak znaczną prędkość tego systemu lodowego (Alley i in., 1986, 1987). Stwierdzono to metodą sondowań sejsmicznych. Prędkość deformacji gliny morenowej grubości 0,5 m pod Breidhamerkurjökull wynosi natomiast 15 m/rok (Boulton, 1979). G.K.C. Clarke i in. (1984) podkreślają znaczenie osadów podłoża dla dynamiki lodowca Trapridge. Ślady deformacji moreny dennej związane ze ślizgiem lodowca stwierdzono w osadach dawnych zlodowaceń plejstoceńskich (np. McClintock, Dreimanis, 1964; Boulton, 1987b; Brown i in., 1987).<br> W świetle dotychczasowych badań znaczenie deformacji osadów podlodowcowych wydaje się bardzo ważne tak dla
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego