Typ tekstu: Książka
Autor: Jackowski Aleksander
Tytuł: Polska sztuka ludowa
Rok: 2002
Morze te. ich nie zachwyca. Piękno to nie tylko świadomy wybór, ale i przyzwyczajenie, obraz zachowany w pamięci. Dla nastroju miejsca ważne są wszystkie kulminacje: w górskiej dolinie strzelista wieża kościółka, wszędzie - krzyże, kapliczki, a także strachy polne, stawiane po to, by odpędzić ptactwo i dziki, ryjące w nocy ziemię.
K R Z Y Ż E I K A P L I C Z K I
Wznoszą się ku niebu jak strzeliste akty modlitwy, świadectwa pobożności ludu, który je stawia. w podzięce za doznane łaski, na pamiątkę ważnych wydarzeń. Przeciwstawiały się poziomej codzienności przestrzeni pól, linii dróg niknących w oddali. Już u
Morze te. ich nie zachwyca. Piękno to nie tylko świadomy wybór, ale i przyzwyczajenie, obraz zachowany w pamięci. Dla nastroju miejsca ważne są wszystkie kulminacje: w górskiej dolinie strzelista wieża kościółka, wszędzie - krzyże, kapliczki, a także strachy polne, stawiane po to, by odpędzić ptactwo i dziki, ryjące w nocy ziemię. <br>&lt;tit&gt;K R Z Y Ż E I K A P L I C Z K I &lt;/&gt;<br>Wznoszą się ku niebu jak strzeliste akty modlitwy, świadectwa pobożności ludu, który je stawia. w podzięce za doznane łaski, na pamiątkę ważnych wydarzeń. Przeciwstawiały się poziomej codzienności przestrzeni pól, linii dróg niknących w oddali. Już u
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego