Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
Występujące osłabienie odporności funkcjonowania poszczególnych ekosystemów jest niebezpieczne w razie jakiegokolwiek dodatkowego zanieczyszczenia i zagrożenia.

Rozdział IX

EKOROZWÓJ

1. Założenia ekorozwoju

W drugiej połowie XX wieku nasiliły się konsekwencje niezrównoważonego rozwoju, z którym mieliśmy do czynienia szczególnie w krajach obozu komunistycznego. Był to rozwój ekstensywny, zasobochłonny, nieefektywny i strukturalnie niezrównoważony (Kołodziejski, 1991). Rozwój ten generował proces stopniowej, coraz szybszej degradacji środowiska przyrodniczego i hamowania możliwości rozwoju gospodarki narodowej. Ujawniły się liczne bariery dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju (Kozłowski, 1991 a). Dalsze kontynuowanie wariantu surowcowo-energetycznego okazało się niemożliwe.
Dlatego też odejście od koncepcji takiego rozwoju na rzecz rozwoju zrównoważonego ma tak
Występujące osłabienie odporności funkcjonowania poszczególnych ekosystemów jest niebezpieczne w razie jakiegokolwiek dodatkowego zanieczyszczenia i zagrożenia.<br><br>&lt;tit&gt;Rozdział IX<br><br>EKOROZWÓJ&lt;/&gt;<br><br>&lt;tit&gt;1. Założenia ekorozwoju&lt;/&gt;<br><br>W drugiej połowie XX wieku nasiliły się konsekwencje niezrównoważonego rozwoju, z którym mieliśmy do czynienia szczególnie w krajach obozu komunistycznego. Był to rozwój ekstensywny, zasobochłonny, nieefektywny i strukturalnie niezrównoważony (Kołodziejski, 1991). Rozwój ten generował proces stopniowej, coraz szybszej degradacji środowiska przyrodniczego i hamowania możliwości rozwoju gospodarki narodowej. Ujawniły się liczne bariery dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju (Kozłowski, 1991 a). Dalsze kontynuowanie wariantu surowcowo-energetycznego okazało się niemożliwe.<br>Dlatego też odejście od koncepcji takiego rozwoju na rzecz rozwoju zrównoważonego ma tak
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego