Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
trudności znalezienia rozwiązań globalnych łatwiej jest zawierać konwencje regionalne, np. dla Morza Bałtyckiego, Śródziemnego.
Promocja super-osiągnięć - wiele uzgodnień środowiskowych potwierdza prawo każdej ze stron do przyjęcia ostrzejszych wymagań środowiskowych. Państwa stanowiące "klub w klubie" stają się siłą napędową do realizacji głównego celu. Taka sytuacja zaistniała np. w stosunku do Konwencji o transgranicznym zanieczyszczeniu powietrza o dalekim zasięgu, gdy 10 państw przyjęło dobrowolnie w 1984 r. dodatkowe wymagania.
W wypadkach przedłużających się procedur traktatowych stosowane są ponadto dodatkowe rozwiązania:
Traktaty prowizoryczne - oczekując na formalne uprawomocnienie umowy międzynarodowej państwa mogą się zgodzić, aby ją stosować tymczasowo. Na przykład Generalna umowa o taryfach
trudności znalezienia rozwiązań globalnych łatwiej jest zawierać konwencje regionalne, np. dla Morza Bałtyckiego, Śródziemnego.<br>Promocja super-osiągnięć - wiele uzgodnień środowiskowych potwierdza prawo każdej ze stron do przyjęcia ostrzejszych wymagań środowiskowych. Państwa stanowiące "klub w klubie" stają się siłą napędową do realizacji głównego celu. Taka sytuacja zaistniała np. w stosunku do &lt;hi&gt;Konwencji o transgranicznym zanieczyszczeniu powietrza o dalekim zasięgu&lt;/&gt;, gdy 10 państw przyjęło dobrowolnie w 1984 r. dodatkowe wymagania.<br>W wypadkach przedłużających się procedur traktatowych stosowane są ponadto dodatkowe rozwiązania:<br>Traktaty prowizoryczne - oczekując na formalne uprawomocnienie umowy międzynarodowej państwa mogą się zgodzić, aby ją stosować tymczasowo. Na przykład &lt;hi&gt;Generalna umowa o taryfach
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego