Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Tygodnik Powszechny
Nr: 50
Miejsce wydania: Kraków
Rok: 1994
po 7 przedstawicieli), pracująca w 3 zespołach orzekających.
Wpłynęło do niej łącznie 3001 wniosków, z których dotychczas oceniono ok. 950, wydając pozytywne orzeczenia w 775 przypadkach, a 158 oddalając lub umarzając, zresztą często w wyniku wycofania ich przez samych wnioskodawców.
Podobną komisję, choć o innej nazwie, przewiduje także ustawa dla Kościoła ewangelicko-augsburskiego, lecz nie rozpoczęła ona jeszcze działalności.
Wniosków o zwrot mienia jest raptem kilka.
Rewindykacje ze strony kościołów: prawosławnego i ewangelicko-reformowanego rozpatrywane są zwykłym trybem administracyjnym.
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny złożył 15O wniosków, z których dotychczas załatwiono 50.
Wszystkie dotychczas uwzględnione - choćby tylko formalnie, bez materialnej rekompensaty - rewindykacje, to zaledwie
po 7 przedstawicieli), pracująca w 3 zespołach orzekających.<br>Wpłynęło do niej łącznie 3001 wniosków, z których dotychczas oceniono ok. 950, wydając pozytywne orzeczenia w 775 przypadkach, a 158 oddalając lub umarzając, zresztą często w wyniku wycofania ich przez samych wnioskodawców.<br>Podobną komisję, choć o innej nazwie, przewiduje także ustawa dla Kościoła ewangelicko-augsburskiego, lecz nie rozpoczęła ona jeszcze działalności.<br>Wniosków o zwrot mienia jest raptem kilka.<br>Rewindykacje ze strony kościołów: prawosławnego i ewangelicko-reformowanego rozpatrywane są zwykłym trybem administracyjnym.<br>Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny złożył 15O wniosków, z których dotychczas załatwiono 50.<br>Wszystkie dotychczas uwzględnione - choćby tylko formalnie, bez materialnej rekompensaty - rewindykacje, to zaledwie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego