Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Życie
Nr: 24.01
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2000
wymierzenia kary lub przynajmniej jej złagodzenia związek zwróci się do ministra finansów Leszka Balcerowicza.
Dariusz Tuzimek


Jeden chrzest

Najwyżsi przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego oraz Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej podpisali wczoraj wspólną deklarację uznającą ważność chrztu. - To polski wkład w dążenie do jedności chrześcijan - mówi ks. Andrzej Dębski, wikariusz biskupa Kościoła ewangelicko-augsburskiego w RP.

#Czy teraz, gdyby np. katolik chciał przejść do Kościoła ewangelicko-augsburskiego, nie musiałby przyjmować ponownie sakramentu chrztu?
Nie. W naszym Kościele już od kilkudziesięciu lat taki wymóg nie istnieje. Wystarczyłoby przedstawić ważne zaświadczenie ze swej parafii o chrzcie.
W takim razie po co ta deklaracja?
Dokument ten podpisują
wymierzenia kary lub przynajmniej jej złagodzenia związek zwróci się do ministra finansów Leszka Balcerowicza.&lt;/&gt;<br>&lt;au&gt;Dariusz Tuzimek&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="news"&gt;<br>&lt;tit&gt;Jeden chrzest&lt;/&gt;<br><br>&lt;intro&gt;Najwyżsi przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego oraz Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej podpisali wczoraj wspólną deklarację uznającą ważność chrztu. - To polski wkład w dążenie do jedności chrześcijan - mówi ks. Andrzej Dębski, wikariusz biskupa Kościoła ewangelicko-augsburskiego w RP.&lt;/&gt;<br><br>#Czy teraz, gdyby np. katolik chciał przejść do Kościoła ewangelicko-augsburskiego, nie musiałby przyjmować ponownie sakramentu chrztu? <br>Nie. W naszym Kościele już od kilkudziesięciu lat taki wymóg nie istnieje. Wystarczyłoby przedstawić ważne zaświadczenie ze swej parafii o chrzcie. <br>W takim razie po co ta deklaracja? <br>Dokument ten podpisują
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego