Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
Klub Ekologiczny z Krakowa. W liście tym zwrócono się z apelem o działania mające na celu ścisłe stosowanie norm prawnych dotyczących ochrony środowiska. Komisja Zdrowia powinna zadbać, by ochrona środowiska - jak sugerują autorzy - stała się częścią narodowego planu społeczno-gospodarczego. Zwrócono także uwagę na potrzebę opracowania raportu o stanie zdrowia Krakowian i postulowano utworzenie urzędu ochrony środowiska. Zdaniem mówcy, wystąpienie ministra Józefa Kępy na posiedzeniu Sejmu zarysowuje program działań na rzecz zmniejszenia zagrożenia w Krakowie, Komisja natomiast powinna poświęcić jedno ze swoich posiedzeń problemom stanu zdrowia ludności Krakowa.
Otwierając obrady w dniu 8 grudnia 1980 roku poseł Zbigniew Kledecki stwierdził, że
Klub Ekologiczny z Krakowa. W liście tym zwrócono się z apelem o działania mające na celu ścisłe stosowanie norm prawnych dotyczących ochrony środowiska. Komisja Zdrowia powinna zadbać, by ochrona środowiska - jak sugerują autorzy - stała się częścią narodowego planu społeczno-gospodarczego. Zwrócono także uwagę na potrzebę opracowania raportu o stanie zdrowia Krakowian i postulowano utworzenie urzędu ochrony środowiska. Zdaniem mówcy, wystąpienie ministra Józefa Kępy na posiedzeniu Sejmu zarysowuje program działań na rzecz zmniejszenia zagrożenia w Krakowie, Komisja natomiast powinna poświęcić jedno ze swoich posiedzeń problemom stanu zdrowia ludności Krakowa. <br> Otwierając obrady w dniu 8 grudnia 1980 roku poseł Zbigniew Kledecki stwierdził, że
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego