Typ tekstu: Książka
Autor: Kieniewicz Stefan
Tytuł: Historia Polski 1795-1918
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1968
złagodzenia stosunków w Galicji. Czartoryski z otaczającą go grupą zdolnych publicystów (Klaczko, Wyziński, Zaleski i in.) zaangażował się wówczas w sprawę zbliżenia Francji z Austrią. Rachował na to, że z poparciem Napoleona III Austria pokona Prusy i Rosję, a następnie odbuduje Polskę pod berłem któregoś z Habsburgów. Koncepcji tej Hotel Lambert pozostał wierny także po 1866 r., mimo austriackiej klęski pod Sadową. Zabiegał więc u Napoleona III o poparcie polskich dezyderatów autonomii Galicji. Od galicyjskich zaś konserwatystów domagał się pojednania z monarchią habsburską, a nawet ustępliwości w żądaniach wysuwanych wobec Wiednia ( 142) w imię nadrzędnej, polskiej "racji stanu".
Kanclerz austriacki Beust
złagodzenia stosunków w Galicji. Czartoryski z otaczającą go grupą zdolnych publicystów (Klaczko, Wyziński, Zaleski i in.) zaangażował się wówczas w sprawę zbliżenia Francji z Austrią. Rachował na to, że z poparciem Napoleona III Austria pokona Prusy i Rosję, a następnie odbuduje Polskę pod berłem któregoś z Habsburgów. Koncepcji tej Hotel Lambert pozostał wierny także po 1866 r., mimo austriackiej klęski pod Sadową. Zabiegał więc u Napoleona III o poparcie polskich dezyderatów autonomii Galicji. Od galicyjskich zaś konserwatystów domagał się pojednania z monarchią habsburską, a nawet ustępliwości w żądaniach wysuwanych wobec Wiednia ( 142) w imię nadrzędnej, polskiej "racji stanu".<br>Kanclerz austriacki Beust
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego