Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 25
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
kraj ludzi o wysokiej kulturze duchowej, odznaczających się ogromną gościnnością życzliwą ludziom; pełną refleksji mądrością. Wespół z satysfakcją z wywalczonej z trudem wolności i troską o pokojowy rozwój dominuje tam zaufanie i przyjaźń do wietnamskich sąsiadów, dominuje mimo różnic uwarunkowanych dziedzictwem tysiącleci. kontrastowej odmienności.
Wymaga podkreślenia, że 3,5-mllionowy Laos obrał i w wielu ważnych dziedzinach realizuje rozwiązania odmienne od tych, jakie stosowane są w 53,5-milionowym dziś Wietnamie. Dotyczy to życia politycznego, w którym rozstrzygające znaczenie ma koncepcja szerokiej, konstruktywnej jedności narodu. Znajduje to wyraz m. in. w ułatwianiu asymilacji do nowych warunków nie tylko ludziom z dawnego
kraj ludzi o wysokiej kulturze duchowej, odznaczających się ogromną gościnnością życzliwą ludziom; pełną refleksji mądrością. Wespół z satysfakcją z wywalczonej z trudem wolności i troską o pokojowy rozwój dominuje tam zaufanie i przyjaźń do wietnamskich sąsiadów, dominuje mimo różnic uwarunkowanych dziedzictwem tysiącleci. kontrastowej odmienności. <br>Wymaga podkreślenia, że 3,5-mllionowy Laos obrał i w wielu ważnych dziedzinach realizuje rozwiązania odmienne od tych, jakie stosowane są w 53,5-milionowym dziś Wietnamie. Dotyczy to życia politycznego, w którym rozstrzygające znaczenie ma koncepcja szerokiej, konstruktywnej jedności narodu. Znajduje to wyraz m. in. w ułatwianiu asymilacji do nowych warunków nie tylko ludziom z dawnego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego