Typ tekstu: Książka
Autor: Przybylski Jerzy
Tytuł: Marynarze w walce o niepodległość Polski (1918-1920)
Rok: 1999
motorowych pozostawionych na Prypeci przez wojska niemieckie.
Projekt ten 19 kwietnia 1919 r. zatwierdził gen. A. Listowski. Jednocześnie, tego samego dnia powołał J. Giedroycia do służby czynnej, powierzając mu zadanie zorganizowania Flotylli Pińskiej. W skład organizowanej flotylli weszły początkowo 4 poniemieckie łodzie motorowe, którym nadano nazwy: "Listowszczyk", "Lech", "Lizdejko" i "Lauda". 24 maja 1919 r. Departament dla Spraw Morskich MSWojsk. przydzielił organizującej się flotylli ppor. mar. Karola Taube i 12 marynarzy, w tym: kpt. mar. Nietrębę, sierż. mar. Romualda Kossowskiego oraz starszych marynarzy: Kaletę, Boczkowskiego, Głądka i Boblińskiego.
15-osobowa flotylla por. mar. J. Giedroycia rozpoczęła regularną komunikację na Pinie i
motorowych pozostawionych na Prypeci przez wojska niemieckie.<br>Projekt ten 19 kwietnia 1919 r. zatwierdził gen. A. Listowski. Jednocześnie, tego samego dnia powołał J. Giedroycia do służby czynnej, powierzając mu zadanie zorganizowania Flotylli Pińskiej. W skład organizowanej flotylli weszły początkowo 4 poniemieckie łodzie motorowe, którym nadano nazwy: "Listowszczyk", "Lech", "Lizdejko" i "Lauda". 24 maja 1919 r. Departament dla Spraw Morskich MSWojsk. przydzielił organizującej się flotylli ppor. mar. Karola Taube i 12 marynarzy, w tym: kpt. mar. Nietrębę, sierż. mar. Romualda Kossowskiego oraz starszych marynarzy: Kaletę, Boczkowskiego, Głądka i Boblińskiego.<br>15-osobowa flotylla por. mar. J. Giedroycia rozpoczęła regularną komunikację na Pinie i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego