Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
ma charakter fitoncydów. Aeroplankton. Ogólna gęstość aeroplanktonu jest znaczna. W łęgach naturalnych wiosną przeważają pyłki roślin, a latem zarodniki grzybów. W nasadzeniach topoli latem zarodników jest mniej, natomiast pyłków znacznie więcej. Liczebność bakterii w aeroplanktonie jest nieznaczna, natomiast zarodników grzybów i spor - bardzo duża.

C. Właściwości zbiorowiska roślinnego

Filtracyjno-detoksykacyjne. Łęgi naturalne przechwytują ponad 90% pyłów, najwięcej ze wszystkich zbiorowisk leśnych naszego kraju. Również i absorpcja metali ciężkich jest duża, dotyczy to ołowiu, kobaltu, baru, niklu, w mniejszym stopniu miedzi. Pochłanianie gazów nie jest rozpoznane. Tłumienie prędkości wiatru i hałasu jest znaczne, waha się w granicach od 70 do 100% na
ma charakter fitoncydów. Aeroplankton. Ogólna gęstość aeroplanktonu jest znaczna. W łęgach naturalnych wiosną przeważają pyłki roślin, a latem zarodniki grzybów. W nasadzeniach topoli latem zarodników jest mniej, natomiast pyłków znacznie więcej. Liczebność bakterii w aeroplanktonie jest nieznaczna, natomiast zarodników grzybów i spor - bardzo duża. <br><br>&lt;tit&gt;C. Właściwości zbiorowiska roślinnego&lt;/&gt;<br><br> Filtracyjno-detoksykacyjne. Łęgi naturalne przechwytują ponad 90% pyłów, najwięcej ze wszystkich zbiorowisk leśnych naszego kraju. Również i absorpcja metali ciężkich jest duża, dotyczy to ołowiu, kobaltu, baru, niklu, w mniejszym stopniu miedzi. Pochłanianie gazów nie jest rozpoznane. Tłumienie prędkości wiatru i hałasu jest znaczne, waha się w granicach od 70 do 100% na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego