Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
mało zwarte, składające się z roślin dwuliściennych i traw. W drzewostanie olszyny karpackiej przeważa olcha szara z domieszką wierzby kruchej, świerka, jesionu i jaworu. Runo jest bujne i bogate, złożone głównie z roślin dwuliściennych. W luźnych zaroślach wierzbowych przeważają wikliny oraz wierzba wiciowa i trójpręcikowa; runo bardzo luźne, kępowe. Siedlisko. Łęgi nadrzeczne występują na piaszczystych lub żwirowych aluwiach większych i średnich rzek, w zasięgu corocznych, wysokich stanów wody. Warstwa korzeniowa roślin jest stale obmywana przez wody rzeczne. Występowanie. Omawiane łęgi występują w całej Polsce na pobrzeżach rzek. W postaci naturalnej są obecnie dość rzadkie, z wyjątkiem gór. Zmienność: Ekologiczna. Niezbyt duża
mało zwarte, składające się z roślin dwuliściennych i traw. W drzewostanie olszyny karpackiej przeważa olcha szara z domieszką wierzby kruchej, świerka, jesionu i jaworu. Runo jest bujne i bogate, złożone głównie z roślin dwuliściennych. W luźnych zaroślach wierzbowych przeważają wikliny oraz wierzba wiciowa i trójpręcikowa; runo bardzo luźne, kępowe. Siedlisko. Łęgi nadrzeczne występują na piaszczystych lub żwirowych aluwiach większych i średnich rzek, w zasięgu corocznych, wysokich stanów wody. Warstwa korzeniowa roślin jest stale obmywana przez wody rzeczne. Występowanie. Omawiane łęgi występują w całej Polsce na pobrzeżach rzek. W postaci naturalnej są obecnie dość rzadkie, z wyjątkiem gór. Zmienność: Ekologiczna. Niezbyt duża
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego