Typ tekstu: Książka
Autor: Kieniewicz Stefan
Tytuł: Historia Polski 1795-1918
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1968
Do sporu zasadniczego: czy słuszne jest odwracanie uwagi rodaków od właściwego terenu działań w kraju, dołączyły się osobiste zawiści i intrygi zwrócone przeciw Dąbrowskiemu. Nie powstrzymało to wielu radykałów od przyjęcia służby w legionach. Wspólna służba na obczyźnie sprzyjała zbliżeniu żołnierza i podoficera-chłopa lub mieszczanina z oficerem - najczęściej szlachcicem. Legiony przejęły niejedno z demokratycznych urządzeń francuskich w zakresie służby wewnętrznej czy też sądownictwa wojskowego.
Wakanse w korpusie oficerskim obsadzali koledzy oficerowie z wyboru; sprawy administracyjne każdej legii prowadziła rada gospodarcza z udziałem podoficerów delegowanych przez bataliony. Dąbrowski organizował dokształcanie się oficerów, szeregowych nakazywał uczyć czytania i pisania. Kościuszko, zawsze otaczany
Do sporu zasadniczego: czy słuszne jest odwracanie uwagi rodaków od właściwego terenu działań w kraju, dołączyły się osobiste zawiści i intrygi zwrócone przeciw Dąbrowskiemu. Nie powstrzymało to wielu radykałów od przyjęcia służby w legionach. Wspólna służba na obczyźnie sprzyjała zbliżeniu żołnierza i podoficera-chłopa lub mieszczanina z oficerem - najczęściej szlachcicem. Legiony przejęły niejedno z demokratycznych urządzeń francuskich w zakresie służby wewnętrznej czy też sądownictwa wojskowego.<br>Wakanse w korpusie oficerskim obsadzali koledzy oficerowie z wyboru; sprawy administracyjne każdej legii prowadziła rada gospodarcza z udziałem podoficerów delegowanych przez bataliony. Dąbrowski organizował dokształcanie się oficerów, szeregowych nakazywał uczyć czytania i pisania. Kościuszko, zawsze otaczany
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego