Typ tekstu: Książka
Autor: Janusz Tazbir
Tytuł: Silva rerum historicarum
Rok: 2002
o reformacyjnej przeszłości opisanych tam wybitnych rodów. Wszystko się powtarza. Nie mówię już o tym, co robiła rewolucja francuska z grobami dawnych królów, i o aktach wandalizmu, jakich się dopuszczano.
U nas rok 1926 przyniósł radykalną zmianę programów nauczania.
Na plan pierwszy wysunięto wówczas czyn zbrojny, twierdząc, że tylko przez Legiony Polska mogła odzyskać niepodległość. I tutaj pozwolę sobie zacytować fragment pamiętników Wincentego Witosa, który, osadzony w 1930 roku w twierdzy brzeskiej, został poddany nie tylko fizycznym katuszom, ale także#jak byśmy dzisiaj powiedzieli#indoktrynacji. Pisze on w swoich pamiętnikach:
"Jako jedyną lekturę podawano nam w Brześciu małe broszurki pt.
Historia
o reformacyjnej przeszłości opisanych tam wybitnych rodów. Wszystko się powtarza. Nie mówię już o tym, co robiła rewolucja francuska z grobami dawnych &lt;page nr=361&gt; królów, i o aktach wandalizmu, jakich się dopuszczano.<br>U nas rok 1926 przyniósł radykalną zmianę programów nauczania.<br>Na plan pierwszy wysunięto wówczas czyn zbrojny, twierdząc, że tylko przez Legiony Polska mogła odzyskać niepodległość. I tutaj pozwolę sobie zacytować fragment pamiętników Wincentego Witosa, który, osadzony w 1930 roku w twierdzy brzeskiej, został poddany nie tylko fizycznym katuszom, ale także#jak byśmy dzisiaj powiedzieli#indoktrynacji. Pisze on w swoich pamiętnikach:<br> &lt;q&gt;"Jako jedyną lekturę podawano nam w Brześciu małe broszurki pt.<br>Historia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego