Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Znak
Nr: 11
Miejsce wydania: Kraków
Rok: 1982
polskie życie religijne, cenią sobie możliwość kontaktów z Polakami. Może też być fascynacja innością, nie tylko swoistą "egzotyką", ale jakimiś duchowymi wymiarami, których im brakuje. Czasem ta potrzeba dopełnienia może nie być w pełni uświadamiana, ale istnieje i ciągnie.
Czy ich oczekiwania się spełniają?
Na pewno to doświadczenie Kościoła Powszechnego, Ludu Bożego w marszu, jest silne i głębokie. Na pewno pielgrzymka daje poczucie wspólnoty i prostej miłości bliźniego, nie przysłoniętej organizacją i fachowością zawodowej służby społecznej. Na pewno kontakty wzbogacają. Ale najważniejszy jest po prostu charyzmat pielgrzymki: doświadczenie, jak Matka Boża prowadzi swego Syna. Bez tego nie ma sensu w ogóle
polskie życie religijne, cenią sobie możliwość kontaktów z Polakami. Może też być fascynacja innością, nie tylko swoistą "egzotyką", ale jakimiś duchowymi wymiarami, których im brakuje. Czasem ta potrzeba dopełnienia może nie być w pełni uświadamiana, ale istnieje i ciągnie.&lt;/&gt;<br>&lt;who1&gt;Czy ich oczekiwania się spełniają?&lt;/&gt;<br>&lt;who5&gt;Na pewno to doświadczenie Kościoła Powszechnego, Ludu Bożego w marszu, jest silne i głębokie. Na pewno pielgrzymka daje poczucie wspólnoty i prostej miłości bliźniego, nie przysłoniętej organizacją i fachowością zawodowej służby społecznej. Na pewno kontakty wzbogacają. Ale najważniejszy jest po prostu charyzmat pielgrzymki: doświadczenie, jak Matka Boża prowadzi swego Syna. Bez tego nie ma sensu w ogóle
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego