Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy usług edukacyjnych
Rok: 1998
śpiewu 674 80 51
Lema, nauka gry, perkusja, 538 84 24.
2,5 letnie Prywatne Liceum Wiaczorowe tel. 0-602 660 252 (15.00 - 20.00)
Liceum ogólnokształcące wieczorowe, zaoczne, kursy eksternistyczne, przygotowanie do matury 672 75 18, 0-90 21 85 68 - 0-601 38 13 71, Angorska 2
Macintosh - kursy i składu Quark, Photoshop i Inne - promocja Niekłańska 35, tel. 617 12 54
Możliwość zatrudnienia w biurze po przeszkoleniu. Upoważnienie Krajowego Urzędu Pracy 678 74 49, 678 77 71, 678 83 33
śpiewu 674 80 51<br>Lema, nauka gry, perkusja, 538 84 24. <br>2,5 letnie Prywatne Liceum Wiaczorowe tel. 0-602 660 252 (15.00 - 20.00) <br>Liceum ogólnokształcące wieczorowe, zaoczne, kursy eksternistyczne, przygotowanie do matury 672 75 18, 0-90 21 85 68 - 0-601 38 13 71, Angorska 2<br>Macintosh - kursy i składu Quark, Photoshop i Inne - promocja Niekłańska 35, tel. 617 12 54 <br>Możliwość zatrudnienia w biurze po przeszkoleniu. Upoważnienie Krajowego Urzędu Pracy 678 74 49, 678 77 71, 678 83 33
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego