Typ tekstu: Książka
Autor: Siwicka Dorota, Bieńczyk Marek, Nawarecki Aleksander
Tytuł: Szybko i szybciej
Rok: 1996
Rytm wykracza poza metrum, które jest absolutnie przewidywalne i spełnia nasze oczekiwania. Rytm odwrotnie, jest nieprzewidywalny. Metrum jest nieciągłe, policzalne, rytm zaś - ciągły i niepoliczalny. Jak mówi Meschonnic:

Meschonnic konsekwentnie zmierza do demetryzacji rytmu, zakładając, że metr usuwa rytm z wypowiedzi, umieszcza go w strukturze, a nie w systemie wypowiedzi. Metryka odrzuca dykcję i głos. Strukturalizm, jego zdaniem, zapomniał o głosie, a struktura była jedynie mową bez głosu.
Zarówno metrum, jak i rytm, są uprzednie wobec sensu, ale w różny sposób. Uprzedniość metrum jest kulturowa, chronologiczna. Uprzedza ono poetę w taki sposób, jak język uprzedza słowo. Rytm uprzedza sens słów, ale
Rytm wykracza poza metrum, które jest absolutnie przewidywalne i spełnia nasze oczekiwania. Rytm odwrotnie, jest nieprzewidywalny. Metrum jest nieciągłe, policzalne, rytm zaś - ciągły i niepoliczalny. Jak mówi Meschonnic:<br>&lt;gap&gt;<br>Meschonnic konsekwentnie zmierza do demetryzacji rytmu, zakładając, że metr usuwa rytm z wypowiedzi, umieszcza go w strukturze, a nie w systemie wypowiedzi. Metryka odrzuca dykcję i głos. Strukturalizm, jego zdaniem, zapomniał o głosie, a struktura była jedynie mową bez głosu.<br>Zarówno metrum, jak i rytm, są uprzednie wobec sensu, ale w różny sposób. Uprzedniość metrum jest kulturowa, chronologiczna. Uprzedza ono poetę w taki sposób, jak język uprzedza słowo. Rytm uprzedza sens słów, ale
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego