Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 01.24
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
bezrobotnych oraz takich, którzy nie mają prawa do zasiłku dla bezrobotnych. W grudniu 52 proc. wszystkich osób bez pracy poszukiwało zatrudnienia dłużej niż rok (w grudniu 2002 r. 51 proc.), a prawie 85 proc. nie przysługiwał zasiłek (83 proc. w grudniu 2002 r.).


Józef Oleksy nadal lustrowany
Nowe wnioski obrony

Nie widać końca rozpoczętej w czerwcu 1999 r. lustracji obecnego wicepremiera Józefa Oleksego. Obrona zgłosiła sądowi nowe wnioski dowodowe. Poprzednio to samo zrobił rzecznik interesu publicznego.
Józef Oleksy pojawił się w piątek na tajnej rozprawie tylko na kilkanaście minut. Prosił - na co Sąd Apelacyjny w Warszawie przystał - by odroczyć rozprawę z powodu jego
bezrobotnych oraz takich, którzy nie mają prawa do zasiłku dla bezrobotnych. W grudniu 52 proc. wszystkich osób bez pracy poszukiwało zatrudnienia dłużej niż rok (w grudniu 2002 r. 51 proc.), a prawie 85 proc. nie przysługiwał zasiłek (83 proc. w grudniu 2002 r.).&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="news" sub="home"&gt;<br>&lt;tit&gt;&lt;name type="person"&gt;Józef Oleksy&lt;/&gt; nadal lustrowany&lt;/&gt;<br>&lt;tit&gt;Nowe wnioski obrony&lt;/&gt;<br><br>&lt;intro&gt;Nie widać końca rozpoczętej w czerwcu 1999 r. lustracji obecnego wicepremiera &lt;name type="person"&gt;Józefa Oleksego&lt;/&gt;. Obrona zgłosiła sądowi nowe wnioski dowodowe. Poprzednio to samo zrobił rzecznik interesu publicznego.&lt;/&gt;<br>&lt;name type="person"&gt;Józef Oleksy&lt;/&gt; pojawił się w piątek na tajnej rozprawie tylko na kilkanaście minut. Prosił - na co &lt;name type="org"&gt;Sąd Apelacyjny&lt;/&gt; w &lt;name type="place"&gt;Warszawie&lt;/&gt; przystał - by odroczyć rozprawę z powodu jego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego