Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kurier Szczeciński
Nr: 9/04
Miejsce wydania: Szczecin
Rok: 2002
inne uchybienia i błędy, które doprowadziły do wypadku. Z raportu komisji wynika też, że wobec sześciu pracowników dozoru górniczego w kopalni, którzy dopuścili się naruszenia przepisów zostaną wyciągnięte konsekwencje. Autorzy raportu określili też, że konieczne są zmiany w prawie górniczym, by móc zapobiegać podobnym tragediom.
(PAP)


Apel Rady Etyki Mediów
Nieetyczne reality shows?

O NIEBRANIE udziału w programach typu "reality show", jak np. Big Brother, zaapelowała Rada Etyki Mediów do dziennikarzy, pragnących być w zgodzie z zasadami etycznymi swojego zawodu. Rada zachęca do nieobsługiwania ponieważ są to, według niej, programy "publicznie poniżające godność człowieka, naruszające prywatność, manipulujące w skali masowej publicznością
inne uchybienia i błędy, które doprowadziły do wypadku. Z raportu komisji wynika też, że wobec sześciu pracowników dozoru górniczego w kopalni, którzy dopuścili się naruszenia przepisów zostaną wyciągnięte konsekwencje. Autorzy raportu określili też, że konieczne są zmiany w prawie górniczym, by móc zapobiegać podobnym tragediom.<br>&lt;au&gt;(PAP)&lt;/&gt;&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="news"&gt;<br>&lt;tit&gt;Apel Rady Etyki Mediów&lt;/&gt;<br>&lt;tit&gt;Nieetyczne reality shows?&lt;/&gt;<br><br>O NIEBRANIE udziału w programach typu "reality show", jak np. Big Brother, zaapelowała Rada Etyki Mediów do dziennikarzy, pragnących być w zgodzie z zasadami etycznymi swojego zawodu. Rada zachęca do nieobsługiwania ponieważ są to, według niej, programy &lt;q&gt;"publicznie poniżające godność człowieka, naruszające prywatność, manipulujące w skali masowej publicznością
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego