Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy ochronne
Rok: 2003
i alokacji składek oraz zakresu ryzyk.
Zakłady ubezpieczeniowe zdecydowały się n rewolucyjne zmiany w przygotowaniu i funkcjonowaniu swojej sieci sprzedaży. Większy niż poprzednio, kładziony jest nacisk na podnoszenie kwalifikacji agentów poprzez system szkoleń oraz wprowadzenie nowych zasad oceny ich pracy, gdzie jednym z najważniejszych kryteriów jest stopień dbałości o klienta . Nieuczciwych pośredników ma wyeliminować z rynku wymiana informacji między zakładami ubezpieczeń oraz stworzenie przez Polską Izbę Ubezpieczeń rejestru agentów ubezpieczeniowych.
W tekście wykorzystano raport KNUiFE o sytuacji sektora ubezpieczeń w 2002 r.

Informatyka
Polisa pod kontrolą aCRM
Analityczny system CRM pozwala na precyzyjne określenie klientów skłonnych do odejścia, co pozwala pięciokrotnie
i alokacji składek oraz zakresu ryzyk.<br>Zakłady ubezpieczeniowe zdecydowały się n rewolucyjne zmiany w przygotowaniu i funkcjonowaniu swojej sieci sprzedaży. Większy niż poprzednio, kładziony jest nacisk na podnoszenie kwalifikacji agentów poprzez system szkoleń oraz wprowadzenie nowych zasad oceny ich pracy, gdzie jednym z najważniejszych kryteriów jest stopień dbałości o klienta . Nieuczciwych pośredników ma wyeliminować z rynku wymiana informacji między zakładami ubezpieczeń oraz stworzenie przez Polską Izbę Ubezpieczeń rejestru agentów ubezpieczeniowych.<br>W tekście wykorzystano raport KNUiFE o sytuacji sektora ubezpieczeń w 2002 r.&lt;/&gt;<br><br>&lt;div1&gt;&lt;tit&gt;Informatyka&lt;/&gt;<br>&lt;tit&gt;Polisa pod kontrolą aCRM&lt;/&gt;<br>Analityczny system CRM pozwala na precyzyjne określenie klientów skłonnych do odejścia, co pozwala pięciokrotnie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego