Typ tekstu: Książka
Autor: Kusch Włodzimierz
Tytuł: Co o promieniowaniu wiedzieć powinniśmy
Rok: 1998
torowego. Tablica (Tab. 2) ilustruje przemiany promieniotwórcze rodziny uranowej. Pierwiastkiem macierzystym jest 238uran o okresie połowicznego zaniku, jak mówiliśmy, cztery i pół miliarda lat (T1/2 = 4,47 . 109 lat). Emitując cząstkę alfa przekształca się on w 234tor: następuje zmiana liczby atomowej o dwie jednostki i liczby masowej o cztery. Nuklid promieniotwórczy 234tor, o stosunkowo krótkim czasie życia, rozpada się, emitując elektron (ściślej emituje elektron i antyneutrino nie posiadające ładunku ani masy). W czasie tej przemiany, zwanej rozpadem beta, masy atomowe pierwiastka macierzystego i pochodnego prawie się nie zmieniają, gdyż masa elektronu w skali mas atomowych jest bardzo mała, natomiast ładunek
torowego. Tablica (Tab. 2) ilustruje przemiany promieniotwórcze rodziny uranowej. Pierwiastkiem macierzystym jest 238uran o okresie połowicznego zaniku, jak mówiliśmy, cztery i pół miliarda lat (T1/2 = 4,47 . 109 lat). Emitując cząstkę alfa przekształca się on w 234tor: następuje zmiana liczby atomowej o dwie jednostki i liczby masowej o cztery. Nuklid promieniotwórczy 234tor, o stosunkowo krótkim czasie życia, rozpada się, emitując elektron (ściślej emituje elektron i antyneutrino nie posiadające ładunku ani masy). W czasie tej przemiany, zwanej rozpadem beta, masy atomowe pierwiastka macierzystego i pochodnego prawie się nie zmieniają, gdyż masa elektronu w skali mas atomowych jest bardzo mała, natomiast ładunek
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego