Typ tekstu: Książka
Autor: Janusz Tazbir
Tytuł: Silva rerum historicarum
Rok: 2002
XIX wieku zarysowuje się starcie dwóch tendencji, występujące w jakimś stopniu po dziś dzień.
Pierwsza z nich wyrażała się w dążeniach do odbudowy polskiej państwowości w przedrozbiorowym kształcie, druga w przyznaniu innym grupom etnicznym prawa do przejścia "na własną gospodarkę" (podobnie jak ojciec zgadzający się na usamodzielnienie dorosłych już dzieci). Obie strony konfliktu nawiązują do tradycji historycznych dawnej Rzeczypospolitej, choć oczywiście zaopatrują je w zgoła odmienny komentarz. Dla jednych historia dawnej Polski to przede wszystkim dzieje daremnej walki Litwinów i Rusinów (Ukraińców) o "wybicie się na niezawisłość". Drugim szlacheckie państwo jawi się jak dobra matka, której dzieci nigdy nie chciały opuścić
XIX wieku zarysowuje się starcie dwóch tendencji, występujące w jakimś stopniu po dziś dzień.<br>Pierwsza z nich wyrażała się w dążeniach do odbudowy polskiej państwowości w przedrozbiorowym kształcie, druga w przyznaniu innym grupom etnicznym prawa do przejścia "na własną gospodarkę" &lt;page nr=55&gt; (podobnie jak ojciec zgadzający się na usamodzielnienie dorosłych już dzieci). Obie strony konfliktu nawiązują do tradycji historycznych dawnej Rzeczypospolitej, choć oczywiście zaopatrują je w zgoła odmienny komentarz. Dla jednych historia dawnej Polski to przede wszystkim dzieje daremnej walki Litwinów i Rusinów (Ukraińców) o "wybicie się na niezawisłość". Drugim szlacheckie państwo jawi się jak dobra matka, której dzieci nigdy nie chciały opuścić
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego