Typ tekstu: Książka
Autor: Dzik Jerzy
Tytuł: Dzieje życia na ziemi
Rok: 2003
z teorii doboru bezpośrednio nie wynikających, i wreszcie tacy, którzy ortodoksyjnie próbują redukować obraz całego świata ożywionego do działania prostych praw rządzących doborem w populacji.

Filozofie filogenetyki

Poglądy antydarwinowskie najczęściej są artykułowane przez systematyków posługujących się technikami kladystyki. W gruncie rzeczy metoda kladystyczna ma wspólne epistemologiczne założenia z metodą fenetyki. Obie z metod badawczych łatwo przeradzają się w filozofie, u których podstaw stoi wiara w istnienie obiektywnego porządku w obecnym stanie przyrody ożywionej. Porządku dającego się zidentyfikować bezpośrednio, wyrażającego się w rozprzestrzenieniu cech wśród organizmów i niekoniecznie mającego przyczyny historyczne. Można go przedstawić ilościowo w postaci dendrogramu (fenetyka) bądź jakościowo w
z teorii doboru bezpośrednio nie wynikających, i wreszcie tacy, którzy ortodoksyjnie próbują redukować obraz całego świata ożywionego do działania prostych praw rządzących doborem w populacji.<br><br>&lt;tit&gt;Filozofie filogenetyki&lt;/&gt;<br><br>Poglądy antydarwinowskie najczęściej są artykułowane przez systematyków posługujących się technikami kladystyki. W gruncie rzeczy metoda kladystyczna ma wspólne epistemologiczne założenia z metodą fenetyki. Obie z metod badawczych łatwo przeradzają się w filozofie, u których podstaw stoi wiara w istnienie obiektywnego porządku w obecnym stanie przyrody ożywionej. Porządku dającego się zidentyfikować bezpośrednio, wyrażającego się w rozprzestrzenieniu cech wśród organizmów i niekoniecznie mającego przyczyny historyczne. Można go przedstawić ilościowo w postaci dendrogramu (fenetyka) bądź jakościowo w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego