Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
założenia konserwatorskiej ochrony przyrody i przeciwstawia się idei utworzenia parku narodowego na całej powierzchni Puszczy Białowieskiej. wodniarzy przeciwstawia się koncepcji ochrony dzikich rzek, a szczególnie Wisły w jej środkowym biegu. Forsowane są stare projekty kaskadowania Wisły. Nie przyjmuje się do wiadomości założeń renaturyzacji dolin rzecznych, realizowanej już w Europie Zachodniej. Obrona własnych, wąsko pojętych interesów grupowych staje się znowu groźnym elementem zagrażającym polskiej przyrodzie.
Nakłada się na to brak wielu uregulowań prawnych. Brak nowoczesnego prawa wodnego uniemożliwia realizację ochrony przestrzennej mającej na celu poprawę bilansu wodnego Polski. Wymienione negatywne tendencje wynikają z braku woli politycznej konsekwentnego realizowania Polityki ekologicznej państwa przyjętej
założenia konserwatorskiej ochrony przyrody i przeciwstawia się idei utworzenia parku narodowego na całej powierzchni Puszczy Białowieskiej. &lt;gap&gt; wodniarzy przeciwstawia się koncepcji ochrony dzikich rzek, a szczególnie Wisły w jej środkowym biegu. Forsowane są stare projekty kaskadowania Wisły. Nie przyjmuje się do wiadomości założeń renaturyzacji dolin rzecznych, realizowanej już w Europie Zachodniej. Obrona własnych, wąsko pojętych interesów grupowych staje się znowu groźnym elementem zagrażającym polskiej przyrodzie.<br>Nakłada się na to brak wielu uregulowań prawnych. Brak nowoczesnego prawa wodnego uniemożliwia realizację ochrony przestrzennej mającej na celu poprawę bilansu wodnego Polski. Wymienione negatywne tendencje wynikają z braku woli politycznej konsekwentnego realizowania &lt;hi&gt;Polityki ekologicznej państwa&lt;/&gt; przyjętej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego