Typ tekstu: Książka
Autor: Karol Modzelewski
Tytuł: Barbarzyńska Europa
Rok: 2004
hagiograf - że rozstrzyganie wszelkich spraw publicznych bardziej zależy od jednomyślnej woli ludu niż od królewskiej władzy" (magis in populi unanimi voluntate quam in regia constet potestate).
Realizacja tej zapowiedzi nastąpiła w dwóch etapach. "Albowiem król, zebrawszy najpierw swoich dostojników (congregatis primo principibus suis) zaczął z nimi omawiać to posłanie naszego Ojca [Ansgara]. Postanowili oni zbadać przez losy (sortibus quaerendum statuerunt), jaka jest w tej sprawie wola bogów. Wyszedłszy zgodnie z ich zwyczajem na otwartą przestrzeń (in campum), rzucili losy. I wypadł los, że z bożej woli ma tu być krzewiona religia chrześcijańska Następnie, gdy nadszedł dzień wiecu, który zgodnie z ich
hagiograf - że rozstrzyganie wszelkich spraw publicznych bardziej zależy od jednomyślnej woli ludu niż od królewskiej władzy"&lt;/&gt; (magis in populi unanimi voluntate quam in regia constet potestate).<br>Realizacja tej zapowiedzi nastąpiła w dwóch etapach. &lt;q&gt;"Albowiem król, zebrawszy najpierw swoich dostojników (congregatis primo principibus suis) zaczął z nimi omawiać to posłanie naszego Ojca [Ansgara]. Postanowili oni zbadać przez losy (sortibus quaerendum statuerunt), jaka jest w tej sprawie wola bogów. Wyszedłszy zgodnie z ich zwyczajem na otwartą przestrzeń (in campum), rzucili losy. I wypadł los, że z bożej woli ma tu być krzewiona religia chrześcijańska &lt;gap&gt; Następnie, gdy nadszedł dzień wiecu, który zgodnie z ich
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego