Typ tekstu: Książka
Autor: Kowalczyk Paweł
Tytuł: Fizyka cząsteczek
Rok: 2000
konfiguracji jąder, opisanej przez wektor położenia, gdzie jest "nadwyżką" ponad energię minimalną. Przeniesiemy stałą, niezależną od aktualnego położenia jąder, część energii elektronowej, , na prawą stronę równania i otrzymamy . Wprowadziliśmy tu oznaczenie dla tej części energii cząsteczki, która wynika explicite z ruchu jąder. W ten sposób równanie przybiera bardziej "prawidłową" postać.
Operator energii kinetycznej jąder TN zawiera część odpowiadającą ruchowi postępowemu (translacji) środka masy cząsteczki. Ruch ten, nie skwantowany w swobodnej przestrzeni, jest dla nas mało istotny (możemy zawsze opisywać cząsteczkę w układzie współrzędnych zaczepionym w jej środku masy) i pominiemy go w dalszych rozważaniach, nie uwzględnimy też jego energii w wyrażeniu
konfiguracji jąder, opisanej przez wektor położenia, gdzie &lt;gap&gt; jest "nadwyżką" ponad energię minimalną. Przeniesiemy stałą, niezależną od aktualnego położenia jąder, część energii elektronowej, &lt;gap&gt;, na prawą stronę równania i otrzymamy &lt;gap&gt;. Wprowadziliśmy tu oznaczenie &lt;gap&gt; dla tej części energii cząsteczki, która wynika explicite z ruchu jąder. W ten sposób równanie przybiera bardziej "prawidłową" postać.<br> Operator energii kinetycznej jąder TN zawiera część odpowiadającą ruchowi postępowemu (translacji) środka masy cząsteczki. Ruch ten, nie skwantowany w swobodnej przestrzeni, jest dla nas mało istotny (możemy zawsze opisywać cząsteczkę w układzie współrzędnych zaczepionym w jej środku masy) i pominiemy go w dalszych rozważaniach, nie uwzględnimy też jego energii w wyrażeniu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego