Typ tekstu: Książka
Autor: Meissner Krzysztof
Tytuł: Klasyczna teoria pola
Rok: 2002
warunek . = 0 eliminował jedną składową
i zostawiał trzy fizyczne stopnie swobody. Dla pola bezmasowego ten sam warunek daje przy rozwiązywaniu (3.61) eliminację dwóch składowych, a więc pozostawienie dwóch fizycznych stopni swobody (stany skrętnościowe). Związane jest to z obecnością w teorii swobody cechowania i będzie omówione dokładniej w rozdziale 4. Operator skrętności . dla pola bezmasowego o spinie 1 i pędzie pľ = (p, pi ) (gdzie p =
(pi )2) jest wyrażony wzorem


Na przykład dla fotonu poruszającego się wzdłuż osi z o pędzie pľ = (a, 0, 0, a) daje to . = .12. Z postaci (3.59) wynika, że stanem własnym . o wartości własnej +1
warunek .&lt;gap&gt; = 0 eliminował jedną składową <br>i zostawiał trzy fizyczne stopnie swobody. Dla pola bezmasowego ten sam warunek daje przy rozwiązywaniu (3.61) eliminację dwóch składowych, a więc pozostawienie dwóch fizycznych stopni swobody (stany skrętnościowe). Związane jest to z obecnością w teorii swobody cechowania i będzie omówione dokładniej w rozdziale 4. Operator skrętności . dla pola bezmasowego o spinie 1 i pędzie pľ = (p, pi ) (gdzie p = <br>(pi )2) jest wyrażony wzorem <br>&lt;gap&gt;<br>&lt;page nr=38&gt;<br>Na przykład dla fotonu poruszającego się wzdłuż osi z o pędzie pľ = (a, 0, 0, a) daje to . = .12. Z postaci (3.59) wynika, że stanem własnym . o wartości własnej +1
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego